ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Karnataka Election Information System

Pickup Service Facility


ಇಪಿಐಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ / EPIC No.(*):  
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ / Mobile No.(*):
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು / District Name: * : 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ / Assembly Constituency: * : 
ಮತಗಟ್ಟೆ / Polling Station: * : 
ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ / E-Mail ID:
Pick and drop facilitiesTotal Website Visitors - 2011117    Online - 1